Rail Nation - Jocul gratuit de strategie feroviară. Un joc foarte frumos si bine realizat!

Cererea Č™i oferta sunt calculate în timp real, pe baza livrărilor efectuate de jucătorii participanČ›i, Č™i determină preČ›ul mărfurilor. Profitul câČ™tigat din expedierea mărfurilor poate fi folosit pentru modernizarea clădirilor în zona gării sau poate fi investit în locomotive noi. Cercetarea joacă un rol foarte important: doar cei care vor Č›ine pasul cu evoluČ›ia Č™i vor utiliza cea mai modernă locomotivă cu aburi, diesel sau electrică, vor avea o Č™ansă la victorie. Datorită opČ›iunii de a forma asociaČ›ii, Rail Nation pune accent pe colaborarea între prieteni, camarazi de joc Č™i, de ce nu, chiar Č™i rivali, permiČ›ând câtorva mii de jucători diferiČ›i să intre în competiČ›ie unii împotriva altora.

Jocul de simulare Rail Nation este potrivit atât pentru începători, cât Č™i pentru jucătorii cu experienČ›ă, iar o rundă de joc va dura aproximativ 3-4 luni. O rundă constă în Č™ase epoci feroviare, fiecare cu o durată de două săptămâni, Č™i un joc final, pe parcursul căruia jucătorii vor trebui să livreze din nou mărfuri spre cele mai dezvoltate oraČ™e. Rail Nation poate fi jucat online în mod gratuit din toate browserele cele mai răspândite.Se joaca in browser: Rail Nation

Tutorial www.youtube.com/watch?v=QrCtVqTvpCs